PRESENTACÍO

 

                                                PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

Companys i companyes,

El GRUP INDEPENDENT DE MONTBLANC (GIM), és un Grup de Treballadors de Mahle Behr Spain SA de Montblanc, què estem en tràmits per formar aquesta Associació  Sindical Independent i què neix de l’ inquietud i de la reflexió col·lectiva d’aquest Grup de Treballadors, i que ara us exposarem tot seguit  perquè hi pugueu participar.

Aquesta Associació Sindical Independent, es forma amb l’ intenció de servir de portaveu de les  inquietuds dels Treballadors/es de Mahle Behr Spain SA, tant davant les noves i futures actuacions en l’empresa, com davant les necessitats del dia a dia.

Aquestes accions serveixen per a millorar la qualitat de vida dels Treballadors/es    tant permanents com temporals, al mateix temps que permetrà crear una relació entre tots. Així en compte de ser cada Treballador/a afectat qui haja de cercar una solució per a les seues necessitats, comptarà amb el Grup Independent  de Montblanc on trobarà ajuda y consell no solament del GIM sinó també d’altres Treballadors/es amb les mateixes inquietuds.

A més, el GIM és un òrgan legalment habilitat per assolir informació i demanar solucions a les diferents administracions de l’Estat.

Per tant el GIM, no és una força política o el portaveu d’un partit polític, sinó el fòrum on tots els treballadors podran acudir per a plantejar les seues inquietuds i necessitats, que aquesta Representació vostra traslladarà a la direcció o al departament pertinent, al mateix temps que realitzarem les tasques de control necessàries per a verificar que aquestes inquietuds i necessitats són respostes.

L’elevat nombre de Treballadors/es, indica l’interès  de tots a comptar amb una Representació d’aquests tipus i confereix una força important enfront la direcció de l’empresa. Això farà més efectiva les nostres actuacions, en comptar amb el respatller d’una gran part dels Treballadors/es.

Esperem que aquesta nova  iniciativa, es traduïssin en una elevada participació per part de tots els Treballadors/es, comunicant-se amb el Grup Independent de Montblanc mitjançant les diferents vies (la pàgina web, la bùstia electrònica, directament amb els membres del GIM, etc..)de tal forma que no es perdi el contacte amb la realitat de les necessitats de tots nosaltres com a treballadors/es.

 

Xavier Oliva Verdeny                     Javier Izquierdo Contreras      

    Toni Gasco González                   Martin Rodriguez Fernández